Canvas Logo

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE ŠPORTOVÚ VÝŽIVU

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE ŠPORTOVÚ VÝŽIVU

Slovenská spoločnosť pre športovú výživu vznikla v roku 2017 ako vedecko-odborná organizácia združujúca odborníkov rôznych špecializácií súvisiacich s výživou, pohybovou aktivitou a športovým výkonom. Jej vznik je reakciou na neustále rastúce množstvo informácií v oblasti športovej výživy, ktoré sa veľa krát neopierajú o podložené fakty, ale sú len obrazom marketingového a mediálneho lobingu. Bežný človek a športovec sa tak často stráca v záplave dezinterpretácií až dezinformácií.
Hlavným cieľom Spoločnosti je šírenie vedecky potvrdených a v praxi overených poznatkov nielen medzi odbornú verejnosť, ale aj medzi športovcov, trénerov a všetkých, ktorých zaujíma výživa (zahŕňajúc doplnky stravy a problém dopingu) s primárnym zreteľom na zdravie, športový výkon a regeneráciu.

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA

Viktor Bielik

doc. RNDr. Vikor Bielik, PhD.

fyziológ, vysokoškolský pedagóg

Počas doktorandského štúdia a pôsobenia v Národnom športovom centre sa venoval výskumu v problematike diagnostiky trénovanosti a únavy, obnove športového výkonu a regenerácii. V súčasnosti vyučuje na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave predmety Fyziológia človeka, Regeneráca v športe a Športová masáž.

Michal Palenik

Mgr. Michal Páleník

Co-founder a CEO Planeat s.r.o.

Co-founder a CEO spoločnosti Planeat s.r.o., ktorá vývinula profesionálnu nutričnú aplikáciu určenú odborníkom ako pomoc v komplexnom manažmente stravy pacienta/klienta v oblasti medicíny a športu. Absolvent FTVŠ UK, odbor Fitness trenér 5. stupňa. Spoluakladateľ Slovenskej spoločnosti pre športovú výživu (SSSV) a Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu (SAVP)

Mary Jane

Mgr. Milan Sedliak, PhD.

Prodekan pre vedu a výskum na FTVŠ UK

Vedec pôsobiaci na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje predmety Doplnky výživy, Doping v športe a Výživa pre výkon a zdravie. Výskumne sa špecializuje predovšetkým na hormonálne a molekulárne zmeny v kostrovom svale vyvolané fyzickým zaťažením a doplnkami stravy. Zakladateľ a prvý predseda Slovenskej spoločnosti pre športovú výživu.

Chcete sa stať členom? Neváhajte nás kontaktovať

KONTAKT


Na Vašu správu Vám odpovieme do 2 pracovných dní.

PARTNERI